Galeria

Facebook

Projekt Europejski

Wsparcie

Dofinansowanie

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Licznik

Liczba wyświetleń:
1739563

Odpust Matki Bożej Śnieżnej

Program uroczystości odpustowych Matki Bożej Śnieżnej
Niedziela, 3 sierpnia 2014

Dziś pragniemy nasze uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania i prośby kierować przed tron Najwyższego za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny, która jest Matką, Królową, Dziewicą i naszą Siostrą w wierze.

9:30 – MSZA ŚWIĘTA
Przyjmujmy do swojego serca Chrystusa Pana i niech przenika nasz sposób myślenia i działania.

11:30 – MSZA ŚWIĘTA
Miłosierny Boże, odpuść winy nam, sługom Twoim, a ponieważ nasze czyny nie mogą się Tobie podobać, niech nam wyjedna zbawienie Matka Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

12:30 – wernisaż wystawy PIOTRKOWSKIE WSPOMNIENIA

18:00 – koncert zespołu PRZEZNACZENIE

20:00 – SUMA ODPUSTOWA pod przewodnictwem ks. bpa dra Ireneusza Pękalskiego – biskupa pomocniczego Archidiecezji Łódzkiej, z udziałem Chóru II LO w Piotrkowie Trybunalskim.

Gdy Jezus przemawiał do tłumu, jakaś kobieta głośno zawołała do Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je. (Łk 11,27-28)

21:00 – APEL JASNOGÓRSKI

21:15 – KONCERT ORGANOWY

___________________________________________________________________

Wystawa PIOTRKOWSKIE WSPOMNIENIA: Szkice studentek i absolwentek Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki zainspirowane Zespołem Klasztornym Panien Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim. Zostały wykonane w technikach mieszanych, przy zastosowaniu suchych pasteli, tuszu, węgla drzewnego, ołówka, sangwini oraz akwareli.

Koncert zespołu PRZEZNACZENIE Sześcioosobowa piotrkowska grupa poetycko-muzyczna działająca od 8 lat wystąpi z repertuarem piosenek wprowadzających w nastrój pogodnych wakacji i lirycznych wspomnień. Podstawą utworów zespołu są niebanalne, poetyckie teksty i gitarowe brzmienie.

KONCERT ORGANOWY: Wykonawcą koncertu będzie Michał Daleszczyk absolwent prestiżowej Salezjańskiej Szkoły Muzycznej II stopnia w Lutomiersku. Tegoroczny maturzysta II LO w Piotrkowie Trybunalskim. Organista kościoła Panien Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim.

DOMINIKAŃSKIE CENTRUM EDUKACYJNE

Siostry Dominikanki prowadzą nabór do:

Katolickiego Niepublicznego DWUJĘZYCZNEGO Przedszkola
Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 5 roku życia

oraz do

Katolickiej Niepublicznej DWUJĘZYCZNEJ Szkoły Podstawowej
- Klasa I dla 6-latków
- Klasa I dla 7-latków
- Klasa IV w systemie nauczania dwujęzycznego

 Siedziba Placówki:
ul. Stronczyńskiego 1
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 502861388; 664050170

 

http://www.dominikanki.edu.pl
e-mail: 
e-mail: 

NABÓR DO EDUKACJI DOMOWEJ

Dominikańskie Centrum Edukacyjne otwiera się na pomoc Rodzicom podejmującym trud realizacji obowiązku szkolnego swoich dzieci poza szkołą.

Zapraszamy serdecznie rodziców dzieci uczących się w domu do współpracy z naszą szkołą i przedszkolem.
Aby zapisać dziecko do naszej szkoły lub przedszkola należy dostarczyć:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego w formie „nauki poza szkołą”;
2. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej z zaznaczeniem formy edukacji;
3. Oświadczenie rodziców o zapewnienie dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej, która obowiązuje na danym etapie kształcenia;
4. Zobowiązanie rodziców o przystąpienie w danym roku szkolnym dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych.

Dzisiaj jest

czwartek,
24 lipca 2014

(205. dzień roku)

Zegar

Święta

św. Kingi, dziewicy - wspomnienie obowiązkowe

Imieniny:
Kingi, Krystyny, Kunegundy

Wyszukiwanie